Hemtjänst Norrmalm

Vi förebygger, hjälper och möjliggör

Hemtjänst

TRYGG HEMTJÄNST MED UTBILDAD PERSONAL

Så här går det till när du får hemtjänst: För att få rätt till den krävs ett biståndsbeslut från din kommun, eller stadsdel om du bor i någon av Sveriges större städer. En handläggare hjälper dig att reda ut vad du har för hjälpbehov. Sedan har du, om du bor i en kommun med kundval, möjlighet att själv välja vem som ska stå för din hemtjänst.

Avgiften till kommunen blir den samma oavsett vem du väljer, någon priskonkurrens blir det alltså inte frågan om. Är du missnöjd med din hemtjänst så har du rätt att när som helst byta utförare.

 

 

Vi gör det möjligt för dig bo kvar i din hemmiljö – för din trivsel och trygghets skull!