Hemtjänst Norrmalm

Vi förebygger, hjälper och möjliggör

Hemtjänst

TRYGG HEMTJÄNST MED UTBILDAD PERSONAL

Så här går det till när du får hemtjänst: För att få rätt till den krävs ett biståndsbeslut från din kommun, eller stadsdel om du bor i någon av Sveriges större städer. En handläggare hjälper dig att reda ut vad du har för hjälpbehov. Sedan har du, om du bor i en kommun med kundval, möjlighet att själv välja vem som ska stå för din hemtjänst.

Avgiften till kommunen blir den samma oavsett vem du väljer, någon priskonkurrens blir det alltså inte frågan om. Är du missnöjd med din hemtjänst så har du rätt att när som helst byta utförare.

Starkt fokus på kunden

Vi har starkt fokus på kunden och att dina behov och vanor styr hur tjänsten ska se ut. Vi planerar omsorgen efter ditt biståndsbeslut och lägger upp en individuell plan för hur just din hjälp ska genomföras.

Viktigt är att du känner dig trygg med din kontaktperson, annars får du självklart hjälp med att hitta en ny. Kontaktpersonen ansvarar för det mesta som rör din hemtjänst och ser till att den passar till just dina behov. Därför är vi noga med att personen får en bra och nära kontakt med dig.

Kontinuitet, trygghet och närhet är viktigt för att du ska känna dig bekväm med hemtjänsten, därför försöker vi i så hög grad som möjligt se till att det är samma personer som deltar i omvårdnaden om just dig.

Vi kontrollerar kvaliteten

Vi genomför regelbundna kvalitetsmätningar för att ha koll på hur nöjda våra kunder är med vårt arbete. Du är självklart också välkommen att höra av dig med synpunkter, både positiva och negativa, per telefon, mejl eller brev. Dina åsikter tas på största allvar och hjälper dig att göra ett bättre jobb.

Socialtjänstlagen kräver att vi dokumenterar vad vi gör och vad som händer när vi hjälper just dig. Denna dokumentation görs för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Allt vi dokumenterar samlar vi i din personakt, som skapas av din kontaktperson. Den innehåller en genomförandeplan som ni framställer tillsammans och eventuellt också en levnadsberättelse som du bidrar med.

Dokumentationen görs för att säkerställa att du får den hjälp som kommunen har beviljat dig. Den är även till stor hjälp om något oförutsett skulle inträffa. Kunden har självklart alltid rätt att ta del av personakten.

Vi gör det möjligt för dig bo kvar i din hemmiljö – för din trivsel och trygghets skull!