Hemtjänst Norrmalm

Vi förebygger, hjälper och möjliggör

Trygg och kunnig äldrevård

HEMTJÄNST MED STOR KUNSKAP OCH STORT HJÄRTA

Välkommen till oss – vi erbjuder hemtjänst med stort hjärta och lång erfarenhet på Norrmalm i Stockholm.

Vår verksamhet innebär att vi tillhandahåller hemtjänst och omvårdnadsinsatser till äldre, efter ett biståndsbeslut från kommun eller stadsdel. Utöver hemtjänst och äldrevård så erbjuder vi även servicetjänster, som exempelvis städning. Dessa hushållsnära tjänster är förstås avdragsgilla enligt RUT.

Vi arbetar hårt för att vara ett stöd för dig i din vardag. Målsättningen är att du ska kunna bo kvar i din bostad så länge det finns en möjlighet. På det sättet hoppas vi skapa trygghet och trivsel för dig på ålderns höst.  Detta oavsett din sjukdomsbild och dina personliga fysiska och mentala förutsättningar.

Viktigt med din delaktighet

För oss är det viktigt att du är delaktig i hur just din hemtjänst på Norrmalm ska utformas, så att du får just den hjälp du behöver och förtjänar. Tillsammans med den person i personalen som utses till kontaktperson så planerar vi hur hjälpinsatsen ska utföras för att passa dig så bra som möjligt.

Så tidigt som 14 dagar efter att vi har fått en beställning om hemtjänst så har vi i samarbete med dig och dina anhöriga utarbetat en plan för hur just din hjälp ska se ut. Din delaktighet är viktig för oss, på det sättet blir genomförandet anpassat efter din personlighet och dina specifika förutsättningar. Dina behov är alltid i fokus för oss! Det finns alltid utrymme för förbättringar, dina synpunkter tas alltid emot med glädje och intresse.

Hemtjänst på Norrmalm med tryggheten i fokus

Vi arbetar med inriktning på att du ska känna dig trygg i ditt hem, för att du ska känna dig bekväm och säker med personalen så försöker vi se till att det blir samma personer som kommer hem till dig vid varje tillfälle,  så långt det är praktiskt möjligt.

All vår personal har den rätta utbildningen inom äldreomsorg och har alla behörigheter som krävs. Vår huvudinriktning är demensvård samt förebyggande insatser, inriktade mot friskvård och hälsa. Hos oss på Norrmalm arbetar undersköterskor och vårdbiträden med specialkompetens inom demens och rehabilitering. Speciellt när det gäller demenspatienter är det mycket viktigt med rätt personligt bemötande för att göra tillvaron så njutbar som möjligt, trots svåra omständigheter. Du kan läsa mer om demensvård här.

Vi lagar mat och handlar dagligvaror

Maten tillagas efter biståndsbeslut, vi har baskunskaper när det gäller matlagning hos vår personal och vi ser till att får några trivsamma och aptitliga stunder vid matbordet varje  dag.

Vi utför även inhandling av dagligvaror till våra kunder. En självklar och uppskattad hjälp, som på det sättet får lättare att få ihop en fungerande vardag och slipper belasta de närmast anhöriga med inköp och andra sysslor.

Vi tillhandahåller även vissa hushållsnära tjänster, avdragsgilla enligt RUT. 

Välkommen att kontakta oss, vi kan erbjuda trygg och kompetent hemtjänst på Norrmalm. Vi finns här för dig!

 

Vi gör det möjligt för dig bo kvar i din hemmiljö – för din trivsel och trygghets skull!