Hemtjänst Norrmalm

Vi förebygger, hjälper och möjliggör

Demensvård

SÅ HJÄLPER MAN EN DEMENT PERSON PÅ BÄSTA SÄTT

Vår hemtjänst är i stor utsträckning inriktad på demensvård. Här ger vi lite råd om vad man ska tänka på i umgänget och omhändertagandet av en dement person.

När man arbetar med dementa personer har omgivningens förhållningsätt en mycket stor betydelse för patienten. Ett respektfullt bemötande är a och o i all vård av dementa personer. Det är av största betydelse att man värnar om personens integritet och självbestämmande och tar behovet av förståelse och trygghet på allvar. Olika demenssjukdomar ställer dessutom olika krav på det personliga bemötandet.

Viktigt med bekräftelse

Bekräftelse är ett nyckelord i all demensvård. Den gör det möjligt för patienten att känna sammanhang i tillvaron, och ökar möjligheten att känna välbefinnande, livskvalitet och trivsel i livet.

Ett stort tålamod är också ett måste i demensvården. Den sjuke tolkar allt som sker runt om enligt de resurser som den demensskadade hjärnan har och tankegångarna är logiska ur patientens perspektiv. Hjärnskadan sätter en gräns för minnet, vilket kan göra det lättare att ha tålamod med att få samma fråga gång på gång. För den sjuke är frågan ny varje gång den ställs.

Med rätt hjälpmedel och kunskaper om minnets funktioner kan både vårdpersonal och anhöriga vara ett stöd och få patienten att fungera bättre. Det gäller att så bra som möjligt försöka förstå hur personen ser på världen. För att kunna anpassa vården är det därför viktigt att ha kunskaper om den sjukes bakgrund. En dement person har ofta svårt att hålla ihop sitt jag med nuet, vilket kan leda till en sviktande självkänsla.

Vädja gärna till känslan

Ett bra tips är att inte ställa några faktafrågor, som ”vad har du gjort idag”? Vädja då hellre till känslan: ”Vad vill du göra i dag”? Risken är annars stor att du kränker personen, minnet må vara skadat, men känslan av att ha blivit sårad kan leva kvar länge.

En demenspersons handlingsförmåga påverkas ofta negativt redan i ett tidigt skede. Den enklaste sak kan upplevas som besvärlig och det är lätt att det leder till passivitet och inaktivitet. Här kan du som närstående vara till stor hjälp med att agera som en arbetsledare. Guida steg för steg och ta det lugn så att du är säker på att personen verkligen förstått vad du har sagt.

När du samtalar med personen, ta god tid på dig, tala i enkla meningar, se till att hela tiden ha ögonkontakt och använd gärna väldigt tydligt kroppsspråk.

Inte fel med en vit lögn ibland

Ibland kan det vara bra med en liten vit lögn som gagnar den sjuke. Om personen gång på gång påminns om något traumatiskt så blir obehagskänslan kvar utan att personen förstår varför

Personer med demens har ofta svårt att tolka synintryck. Otydlig färgsättning och svag belysning kan leda till att omvärlden tolkas på fel sätt. Ett färgsatt tallriksunderlägg kan exempelvis göra det lättare att se maten på en vit tallrik.

Sociala, mentala och fysiska aktiviteter är betydelsefulla för en demenspatient, men lugn och stillhet är också viktigt. Ge patienten tid att minnas, göra saker som känns bra och respekt för att man inte vill utföra en aktivitet. För många intryck kan stressa och göra att hjärnan ”går i baklås”. Förmågan att minnas blir bättre om det är lugn och ro, helt enkelt.

Sammanfattningsvis ett råd baserat både på sunt förnuft och aktuell forskning: Gör roliga saker, rör på kroppen, utmana hjärnan och gör det tillsammans med nära och kära!

Vi gör det möjligt för dig bo kvar i din hemmiljö – för din trivsel och trygghets skull!